سخن مدیرعامل

توسعه و ارتقاء عملکرد سازمان ها در جهت بهبود نیازمند ارتقاء توان مدیریتی در فضای پویای دنیای کسب و کار امروز است و این بهبود مستلزم آگاهی و تسلط به دانش مدیریتی است. موسسه مشاوره مدیریت و اقتصاد اندیشه فاخر برآن است تا با در نظر گرفتن ضرورت های مدیریتی و اقتصادی در بخش های خرد و کلان و در عرصه داخلی و خارجی مشاوره های لازم را در حوزه های مختلف به شرکت ها و سازمان ها ارائه نماید تا از طریق اتخاذ رویکردهای استراتژیک، آنها را در رسیدن به اهداف خود یاری رساند.

مفتخریم در جهت افزایش رضایتمندی مشتریان نهایت سعی و تلاش خود را بکار گیریم تا موفقیت را در کنار یکدیگر لمس کنیم.بهنام عزتی
مدیر عامل