چشم انداز

تبدیل شدن به یکی از سه موسسه معتبر مشاوره در زمینه مدیریت و اقتصاد در سطح داخلی و بین المللی تا ۵ سال آینده

سال ۱۳۹۳
پروژه انطباق شغل و شاغل در شرکت های مختلف
تدوین طرح توجیهی تولید ۱.۲ میلیون تن اسلب فولادی

سال ۱۳۹۴
اجرای برنامه ریزی استراتژیک شرکتهای وابسته به صنعت فولاد
تدوین گزارش شناخت حوزه کشاورزی شامل گزارش های گلخانه، آبزیان، کشاورزی، دامپروری و طیور، زراعت و باغبانی، آبزیان، نهال و نشا

سال ۱۳۹۵
مشاوره مدیریت اداره بهینه دارایی های شرکت های مختلف
مشاوره مدیریت در تنظیم صورت های مالی
تدوین طرح توجیهی خرید دستگاه های مورد نیاز شرکتها
تدوین مدل مالی طرح توجیهی نیروگاه های صنعتی

سال ۱۳۹۶
مشاوره مدیریت در حوزه مالی و اقتصادی صنعت بانکداری
مشاوره مدیریت در تنظیم صورت های مالی بانک پارسیان
مشاوره مدیریت در عقد قرارداد و انجام پروژه های نفت وگاز

اهداف

افزایش کیفیت و بهره وری در انجام پروژه ها

ایجاد تحول در نحوه ارائه خدمات کارشناسی و فنی در سازمان ها و شرکتهای معتبر داخلی و بین المللی

ارتقاء سطح مدیریتی و ارائه راهکار با توجه به فضای کسب و کار در حال تحول

آموزش مدیران در سطح تراز جهانی