درباره ما


ارزش ها

trophy
شایسته سالاری
administrator
صداقت در رفتار و گفتار
engineering
تخصص گرایی
support
در دسترس بودن
rocket
توسعه محوری
secure
امانت داری اطلاعات
commitment
تعهد در برابر کارکنان
briefcase
تعهد به اخلاق حرفه ای
compass
عدم سو گیری در تصمیم گیری
diamond
ارزش آفرینی
تقدیرنامه‌ها و گواهینامه‌ها
اندیشه فاخر

با ما تماس بگیرید

06 983 881 (021)