مقاله

فروردین 18, 1399

چالشی بزرگ به نام کویید 19

چند هفته‌ای است که از شیوع ویروس کویید 19 در ایران می‌گذرد و سرعت و رشد انتشار آن نشان از آن دارد که روزهای دشوارتی نیز در راه است. اگرچه کمتر از 4 ماه از شناخت این ویروس در جهان می‌گذرد ولی انتشار و گستردگی آن اثرات مخربی بر حوزه سلامت و درمان و همچنین حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی گذاشته است. شاید به جرات بتوان گفت که تا به امروز در تاریخ اقتصاد ایران پس از جنگ تحمیلی و حتی در جهان هیچ موضوعی به اندازه شیوع ویروس کوید 19 اثرات منفی بر اقتصاد نداشته است. این اپیدمی مطمئناً […]
اسفند 28, 1398

ویروس کرونا

کرونا ویروس‌ها خانواده بزرگی از ویروس‌ها هستند که بیماری‌های مختلفی را از سرماخوردگی معمولی گرفته تا سندرم حاد و شدید تنفسی ایجاد می‌کنند. کرونا ویروس‌ها برای اولین بار در سال 1965 کشف شدند و مطالعه بر روی آنها به طور مداوم تا اواسط دهه 1980 ادامه داشت. این ویروس‌ها به طور طبیعی در پستانداران و پرندگان شیوع پیدا می‌کرد. با این حال تاکنون هفت کرونا ویروس انسانی کشف شده است. آخرین نوع آنها در دسامبر 2019 در شهر ووهان چین با همه‌گیری در انسان شیوع پیدا کرد.