مدیریت انعطاف پذیر

مدیریت انعطاف پذیر

امروزه سازمان ها و شرکت ها در حال تغییر و تحول اند و سرعت این تغییرات نیز نسبت به گذشته بسیار زیاد است. حال مدیران شرکتها برای حفظ بقای سازمان می بایست خود را با شرایط موجود وفق داده تا بتوانند اوضاع را کنترل و به مطلوبیت مورد نظر دست یابند. یکی از نیازهای اساسی در این زمینه کنترل مدیریت صحیح کارمندان است. مدیران توانمند همچون مربیان زبده ای هستند که با ارنج مناسب مهره های خود در زمین تیم را به پیروزی می رسانند . این نوع مدیران از مهارتها و ظرفیت کارکنان خود به خوبی آگاهی یافته و می دانند برای بهره برداری مناسب تر چه کسی را در چه پستی قرار دهند. مدیران شرکت ها و سازمان ها باید به دنبال مدیریت تاثیرگذار باشند. مدیریت موثر به معنای مدیریت ذره بینی نیست بلکه به معنای رهبری اثربخش است. متاسفانه بسیاری از مدیران به اشتباه براین باورند که نوع رهبری وابسته به نوع شخصیت است و نه وابسته به نوع راهبرد شرکت. در واقع به جای آنکه از سبکی استفاده کنند که متناسب با طبیعتشان است˓ باید از خود بپرسند که کدام سبک به بهترین شکل پاسخگوی نیازهای موقعیتی آنهاست. این بدان معناست که یک سبک خاص رهبری وجود ندارد و مدیران موفق از سبک رهبری خاصی استفاده نکرده و خود را محدود به طبقه بندی های سبک های رهبری نمی کنند و براساس هر موقعیت بهترین سبک را بر می گزینند. مدیرانی که از این شیوه استفاده می کنند نتایج بهتری نیز کسب می کنند و هر جا که لازم باشد انعطاف پذیری نشان داده و سبک مدیریتی خود را تغییر می دهند. این رهبران بر تاثیری که روی دیگران دارند زیرکانه حساسیت نشان می دهند و همواره سبک رهبری شان را برای گرفتن بهترین نتایج اصلاح می کنند.