نرخ رشد اقتصادی کشور در سه ماهه نخست سال 1396 ( بر مبنای سال پایه 1390)

نرخ رشد اقتصادی کشور در سه ماهه نخست سال 1396 ( بر مبنای سال پایه 1390)

مرکز آمار ايران، نرخ رشد اقتصادي بهار سال 1396 با نفت را 6.5 درصد و بدون نفت را 7 درصد اعلام کرد. اين نرخ در 3 ماهه مشابه سال قبل 4/4درصد بود. نتايج گزارش رسمي مرکزآمار ايران از توليد ناخالص داخلي ايران در فصل بهار امسال حاکي از آن است که موتور رشد اقتصادي کشور همچنان پرقدرت درحال پيشروي است. طبق اعلام مرکز آمار ايران در سال گذشته نيز رشد اقتصادي 11.1 درصد و بدون نفت 6.4 درصد بوده است که هرچند رشد چشمگيري را به نمايش مي گذارد ولي مقايسه نرخ رشد با نفت و بدون نفت نشان مي دهد که سهم درآمدهاي نفتي در دستيابي به اين نرخ رشد زياد بوده است. ولي در سه ماهه نخست امسال علاوه براينکه روند رشد اقتصادي کشور حفظ شده است، سهم بخش غيرنفتي اقتصاد نيز پررنگ تر شده است به طوري که رشد اقتصادي بدون نفت تنها نيم درصد از رشد با نفت کمتر است. درصورتي که اين روند درسه فصل باقي مانده سال جاري ادامه يابد، اين انتظار مي رود که درکنار ثبت نرخ رشد بالاي اقتصادي همچون سال گذشته بخش هاي غيرنفتي کشوربه عنوان محرک اصلي اين رشد نقش بازي کنند. درهمين راستا در بهار امسال بخش کشاورزي با رشد 3.1 درصدي و بخش صنعت با رشد 4.9 درصدي نرخ هاي رشد به نسبت قابل قبولي تجربه کرده اند. اين درحالي است که بخش خدمات توانسته است رشد بالاي 8.3 درصد را به نام خود به ثبت برساند.

جزئيات نرخ رشد بهار96
اين مرکز در تازه ترين گزارش خود درباره وضعيت رشد اقتصادي کشور گزارش داد محصول ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 1390در سه ماهه نخست سال 1396 به رقم 183 هزار و 642 ميليارد تومان با نفت و 145 هزار و 669 ميليارد تومان بدون احتساب نفت رسيده است.
اين در حالي است که اين رقم در مدت مشابه سال قبل با نفت 172 هزار و 385 ميليارد تومان و بدون نفت 136 هزار و 100 ميليارد تومان بوده که نشان از رشد 6.5 درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و 7 درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در فصل بهار سال 1396 دارد. نتايج مذکور حاکي از آن است که در سه ماهه نخست سال جاري رشته فعاليت هاي گروه کشاورزي 3.1 درصد، گروه صنعت شامل: استخراج نفت خام و گاز طبيعي، ساير معادن، صنعت، انرژي و ساختمان، 4.9 درصد و گروه خدمات 8.3 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل رشد داشته است. محاسبات فصلي در مرکز آمار ايران در قالب 15 بخش اصلي متشکل از 42 رشته فعاليت انجام مي شود که بر اين اساس گروه کشاورزي شامل زير بخش هاي زراعت و باغداري، دامداري، جنگل داري و ماهيگيري، گروه صنعت شامل زير بخش هاي استخراج نفت خام و گاز طبيعي، استخراج ساير معادن، صنعت، تامين آب، برق و گاز طبيعي و ساختمان است و گروه خدمات شامل زير بخش هاي عمده فروشي و خرده فروشي، هتل و رستوران، حمل و نقل و ارتباطات، واسطه گري هاي مالي، مستغلات، امور عمومي، آموزش، بهداشت و مددکاري و ساير خدمات است.