مهارت های مورد نیاز مدیران در 5 سالی آتی

مهارت های مورد نیاز مدیران در 5 سالی آتی

در جهان کسب و کار امروزی، تحول متغییر های محیطی و افزایش پیچیدگی های فعالیت های اقتصادی باعث شده است تا سازمان ها همواره در پی رصد و شناخت این نواسانات باشند تا با پایش آنها بتوانند بهترین تصمیمات را در جهت انجام و توسعه فعالیت ها اخذ نمایند. این تغییرات و افزایش پیچیدگی ها که در تمامی ابعاد و جوانب محیط، حاکم می باشد، این ضرروت را ایجاد نموده است که مدیران سازمان ها منطبق با شرایط جدید همواره باید در پی فراگیری دانش، مهارت و توانمندیهای جدید باشند تا بتوانند در ابتدا اقدام به حفظ بقا سازمان نموده و در مرحله بعد فعالیت های آن را توسعه دهند. موسسه مشاوره مدیریت اکسنچر(ACCENTURE) در سال 2017 مطالعه ای را به انجام رسانده که نتایج آن نیز در مجله کسب و کار هاروارد (Harvard Business Review) به چاپ رسیده اقدام به بررسی مهارت های مورد نیاز مدیران طی 5 سالی آتی نموده است. شایان ذکر است موسسه مشاوره مدیریت اکسنچر با 35 میلیارد دلار درآمد سالانه، 425 هزار کارمند و انجام فعالیت در 120 کشور جهان از معتبرترین و بزرگترین شرکت های مشاوره بین المللی می باشد. طی بررسی اکسنچر از 1770 مدیر در سطوح عملیاتی، میانی و اجرایی از 14 کشور جهان، آنان مهارت های مورد نیاز مدیران طی 5 سال آتی را به شرح ذیل بیان نموده اند. سه مهارتی که بیشترین اشاره را از سوی مدیران داشته اند به ترتیب مهارت های کارشناسی درحوزه تکنولوژی و دیجیتال، تفکر خلاق و مهارت های آزمودن و تحلیل و تفسیر داده ها و اطلاعات می باشد. سپس سایر مهارت های مورد توجه مدیران به ترتیب توسعه استراتژی، برنامه ریزی و مهارت های مدیریت، توسعه انسانی، شبکه سازی اجتماعی، همکاری، مهارت های عمیق تر در حوزه تخصصی، مهارت های حوزه مدیریت کیفیت و استانداردها و مدیریت عملکرد و گزارش می باشد. همچنین دراین مقاله بیان شده است هرچند هوش مصنوعی برخی کارکرد های مدیریتی را مکانیزه ساخته اما باعث شده است که تا مدیران در ارزیابی مهارت‌های اساسی خود دچار مشکل شوند به گونه ای که مدیران توجه کمتری به مهارت های انسانی داشته اند این در حالی است که به نظر کارشناسان نقش این مهارت ها (توسعه انسانی، همکاری و شبکه سازی اجتماعی) در توسعه و کاربرد هوش مصنوعی بسیار حیاتی می باشند.