فرم درخواست پذیرش

معرفی

* نام: * شماره تماس همراه:
* شماره تماس ثابت: * عنوان ایده:
* آدرس: * ایمیل:

توصیف ایده و استارت آپ

در یک پاراگراف استارت آپ خود را شرح دهید:
مصرف کنندگان محصول شما چه کسانی هستند و چرا باید محصول شما را بخرند؟:
استارت آپ شما در چه مرحله ایی می باشد ؟توضیح دهید(تحقیقات ، MVP ،کد نویسی و آزمایشگاه و .. ).:
در صورت داشتن دمو لینک بازدید آن را بنویسد. (عکس ، ویدیو ، دمو آنلاین و ...):

بازار

در خصوص تحلیل بازار چه فعالیت هایی انجام داده اید؟
چه فرد یا افرادی از تیم شما مسئول بخش بازار می باشند و چرا؟
رقبای شما چه کسانی هستند ؟ وضعیت آنها در بازار به چه صورت است؟
اگر رقیب ندارید جذابیت محصول و ایده شما در کدام بخش از آن است؟

تیم

در خصوص تخصص و رابطه کاری اعضای تیم به صورت خلاصه توضیح دهید؟
اعضای تیم شما در حال حاضر مشغول به چه فعالیتی هستند ؟ کدامیک از اعضا حاضر به فعالیت تمام وقت بر روی ایده هستند ؟(هفته ایی 6 روز کار با 8 ساعت کار مفید روزانه)
آیا تا کنون کار تیمی به مدت حداقل 6 ماه داشته اید.توضیح دهید