صنعت مخابرات

صنعت مخابرات یکی از صنایع کلیدی کشور است و می‌تواند موتور محرک بسیاری از فناوری‌های پیشرفته دیگر در کشور باشد. لذا تقویت توانمندی داخلی در این زمینه و جذب اعتبارات بیشتر در این حوزه تأثیر به‌سزایی در تحقق توسعه اقتصادی پیش‌بینی شده کشور خواهد داشت. در این میان و پیش از هر کاری شناخت نظام‌مند و ساختاریافته این صنعت تعیین مرزبندی آن با سایر صنایع و مشخص کردن اجزای آن و روابط درونی آنها با یکدیگر و در مجموع تعامل آن با اقتصاد کلان و سهم آن در تولید ارزش افزوده کل کشور و غیره، مقدم بر هر کار دیگری است. موسسه اندیشه فاخر باتیم توانمند خود در این عرصه نیز وارد شده و با تکیه بر نیرو های متخصص خود در زمینه های مختلف صنعت مخابرات اعم از مجموعه فناوری ها˓ دستگاه ها˓ تجهیزات˓ تاسیسات˓ شبکه ها و برنامه های نرم افزاری به ارتقاء و افزایش دانش روی آورده است. با توجه به شرایط فعلی بازار این صنعت در کشور و روند رو به رشد سهم ارزش افزوده مخابرات در ایران طی ۱۰ سال گذشته و در نظر گرفتن این واقعیت که میانگین رشد بهره‌وری حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۳/۲۹ درصد است که حدود ۲۱ برابر بهره‌وری کل کشور می‌باشد˓ به نظر می رسد این حوزه فرصت بسیار مناسبی برای رشد و افزایش سودآوری تولید‌کنندگان و شرکت‌های داخلی فراهم آورده است.

صنعت بانکداری

این صنعت از مهمترین بخش های اقتصادی هر کشور محسوب می شود. بانک ها به عنوان واسطه منابع پولی در کنار بورس و بیمه از ارکان اصلی بازارهای مالی شمرده می شوند. بانکداری در اقتصاد ایران نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا به دلیل عدم توسعه لازم بازار سرمایه˓ در عمل این بانکها هستند که عهده دار تامین مالی بلند مدت می باشند. با توجه به نقش بانک ها در اقتصاد˓ کارایی آن ها نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود. چگونگی اجرا˓ کنترل˓ گسترش در این صنعت نیازمند مشاوره ای تخصصی است که در موسسه اندیشه فاخر می توان یافت.