صنایع فولاد

آلیاژهای آهن که دارای ۰.۲۵ درصد تا حدود ۲ درصد کربن باشند فولاد نامیده می شوند. بنابراین فولاد ترکیبی است از آهن، کربن و عناصر آلیاژی. کیفیت فولاد به درصد کربن موجود در آن، عملیات حرارتی انجام شده بر روی آن و فلزهای آلیاژ دهنده موجود در آن بستگی دارد. مهم ترین عناصر آلیاژی موجود در فولاد عبارتند از: کربن، منگنز، سیلیوم، فسفر، گوگرد، کروم، نیکل ملیبدن، کبالت، تنگستن، وانادیوم، تیتانیوم، نیوبیم، آلومینیوم، قلع، مس، سرب، ازت و هیدروژن. البته درصد افزوده عناصری چون قلع، مس، سرب، ازت و هیدروژن در تولید فولاد اندک است. صنعت فولاد نه تنها یکی از مهم ترین پایه های اقتصادی هر کشور محسوب می شود بلکه امروزه اقتصاددانان، یکی از شاخص های ارزیابی صنعتی بودن یک کشور را مصرف سرانه فولاد آن کشور ذکر کرده اند. به همین دلیل در کشور ما هم اقدامات اساسی در این خصوص صورت گرفته است. موسسه اندیشه فاخر قادر است با استفاده از توان نیروهای تخصصی خود در این صنعت کلیه خدمات مشاوره طراحی ˓ راه اندازی ˓ اجرا و تولید را ارائه نماید.