استارت آپ ها:
داستان شرکت های استارت آپ از یک ایده شروع می شود و این ایده باید پرورانده شود تا به محصول و نتیجه برسد. درست می توان وضعیت شرکت های استارت آپی را به پازلی تشبیه کرد که شخص ایده پرداز باید بداند هرکدام از قطعات این پازل را چگونه در جای خود قرارداده تا آن را تکمیل کند. لذا داشتن ایده تنها بخشی از موفقیت محسوب می شود. اما برای قطعات بعدی این پازل چه باید کرد؟ یافتن سرمایه گذار مطمئن و حامی که راه های ارتباط برای تبدیل شدن این ایده به یک محصول در یک شرکت بزرگ و موفق را می داند و ارتباطات داخلی و خارجی فراوان دارد˓ می تواند باعث رشد وگسترش فعالیت شرکتهای استارت آپی گردد.
موسسه مشاوره مدیریت و اقتصاد اندیشه فاخر به عنوان حامی شرکتهای استارت آپی قصد دارد از ایده های جدید حمایت کرده و در تمامی مراحل تا تولید محصول نهایی در کنار این گونه شرکت ها باشد. این موسسه آمادگی لازم برای هرگونه همکاری در زمینه های پذیرش ایده˓ قراردادن تیم مشاوره ای قوی˓ ارائه فضا و مکان مورد نیاز˓ تحقیقات میدانی بازار˓تبلیغات و تولید محصول را دارد.

مراحل همکاری موسسه با استارت آپ ها:
در مرحله اول طی جلساتی ایده تیم استارت آپ مطرح می شود. سپس طی یک بازه زمانی دو ماهه خدمات مورد نیاز همچون فضا و تجهیزات لازم˓ مشاوره˓ آموزش های کاربردی کسب وکار و سرمایه اولیه در اختیار صاحبان ایده قرار می گیرد تا MVP (حداقل محصول پذیرفتنی) تولید شود. سپس در صورت مسجل شدن قابلیت اجرایی و درآمدزایی استارت آپ˓ مرحله شتابدهی آغاز می گردد. در این مرحله که حدود ۴ ماه بطول خواهد انجامید تمرکز شتابدهنده و گروه استارت آپی بر اضافه نمودن ارزش ها و قابلیت های محصول برای کسب درآمد اولیه است. پس از پایان مرحله شتابدهی˓ کسب و کار ایجاد شده برای ترقی و رشد وارد سرمایه گذاری بیشتر و حمایتهای کلان تر می شود و به فعالیت های خود به عنوان یک کسب و کار جدید موفق ادامه می دهد.


نمودار برنامه ۶ ماهه حمایت از استارت آپها

جهت پر کردن فرم درخواست پذیرش لطفا کلیک نمایید.