درباره ما

موسسه مشاوره مدیریت و اقتصاد اندیشه فاخر به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های گروه فاخر در سال 1393 جهت ارائه‌ی خدمات مشاوره مدیریت و اقتصادی پا به عرصه فضای کسب و کار گذاشت. تیم اندیشه فاخر از مشاوران باتجربه‌ای تشکیل شده که خود چالش‌های واقعی کسب و کار را تجربه کرده‌اند و با هدف توسعه و ایجاد تغییر در راستای بهبود، به شرکت‌ها وسازمان‌ها کمک می‌کند.

اندیشه فاخر شکل گرفت تا با تحول در نحوه ارائه خدمات کارشناسی و فنی در صنعت مشاوره مدیریت برای کسب وکارها تحول آفرین باشد، بتواند به توسعه سازمان‌ها کمک کند و تحول اساسی در راستای بهبود شرکت ها و سازمان‌ها ایجاد نماید. 

فلسفه وجودی

ارتقاء کیفیت تصمیم گیری در جامعه مدیران کشور

 

ماموریت

بهبود مدیریت و توسعه کسب و کارهای ایرانی
با فراهم سازی مشاوره مستقل برای مالکان و مدیران در موضوعات راهبردی

با ما در مسیر توسعه قدم بردارید.

ارزش ها

گواهینامه ها

برخی از کسب و کارهایی که به ما اعتماد کردند