مشاوره استراتژی

هنگامی‌که سازمان‌ها بزرگ می‌شوند و توسعه می‌یابند نیازمند راهکارهایی می‌باشند تا بتوانند از آن طریق یکپارچگی کارکرد‌های سازمانی خود را حفظ نمایند. به ویژه سازمان‌هایی که به صورت گروه فعالیت می‌نمایند و دارای شرکت‌های زیرمجموعه می‌باشند، به منظور هماهنگی در اموری مانند سرمایه‌گذاری، برنامه و‌ بودجه، استراتژی و ارزیابی عملکرد در مراحل مختلف تدوین، اجرا و کنترل، نیازمند نظام‌هایی می‌باشند تا از آن طریق بتوانند امور را به صورت یکپارچه و در حداقل زمان ممکن مدیریت و سازماندهی نمایند.

عارضه‌یابی سازمانی

بسیاری‌ از اوقات عارضه‌های سازمانی لزوماً از نقطه نظری که دیده می‌شوند یا بروز می‌یابند، نشأت نگرفته‌اند و برای درک صحیح ریشه و مبدأ این عارضه‌ها بررسی جامعی از فرایندهای مختلف سازمان ضرورت می‌یابد. برای انجام این امر مشاور، سازمان را به عنوان ساختارهای منسجم و یکپارچه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد، زیرا دیدگاه‌های مقطعی و جزیره‌ای که صرفاً به بررسی موضوعی خاص در سازمان پرداخته و پیچیدگی ارتباط اجزاء و بخش‌ها را بی‌اهمیت فرض می‌کند، به راهکارهای صحیح نائل نمی‌شود. در این راستا، مشاور در تعاملی دو سویه به بررسی عارضه و تبیین راهکارها کمک می‌نماید. اندیشه فاخر با دیدگاهی کل‌نگرانه به سازمان‌ها کمک می‌کند تا عارضه‌های سازمانی‌شان را بیابند و نسبت به آنها نگاهی عمیق‌تر و جامع‌تر داشته باشند. همچنین تیم موجود در موسسه اندیشه فاخر صرفاً به توصیه و ارائه راهکار اکتفا ننموده و برحسب موقعیت، در ارائه و پیاده‌سازی راهکارها نیز همراه کارفرما می‌باشد.

تدوین استراتژی

تدوین استراتژی با بررسي محيط‌ داخلی و خارجی و با درنظر داشتن ماموريت و چشم‌انداز سازمان صورت می‌پذیرد. سازمان‌ها از بين گزينه‌هاي استراتژيك اقدام به انتخاب و یا ابداع استراتژي‌هايي نموده كه با تكيه بر قابلیت‌های سازمانی از فرصت‌های محیطی بهره برده و درصورت اجراي صحيح، باعث موفقيت سازمان در عرصه رقابت می‌شود. تدوین استراتژی شامل سطوح مختلف کسب و کار، شرکت مادر، شبکه و ... می‌باشد که هر یک به دانش و تجربه مختص خود نیاز دارد. نقش اندیشه فاخر در این حوزه می‌تواند به عنوان تسهیل‌کننده در تدوین و یا به درخواست کارفرما تدوین کننده استراتژی باشد.

مشاوره پیاده‌سازی استراتژی

پیاده‌سازی استراتژی همواره از تدوین آن دشوارتر می‌باشد. تدوین استراتژي به تنهایی موفقیت شرکت را تضمین نخواهد کرد و تا زمانی که این استراتژي‌ها در سازمان اجرا و پیاده‌سازی نشوند، تأثیري در کسب موفقیت و بقاي سازمان نخواهند داشت. پیاده‌سازی استراتژي دارای الزامات گوناگونی می‌باشد که اندیشه فاخر طی فرایند آن همراه کارفرما در تحقق اهداف گام بر ‌می‌دارد.

مشاوره ادغام، اکتساب و اتحادهای استراتژیک

از نقطه نظر قانونی، ادغام به منزله اتحاد قانونی دو بنگاه به یک بنگاه است. اکتساب نیز هنگامی اتفاق می‌افتد که یک بنگاه مالکیت سهام یا دارایی‌های بنگاه دیگری را در دست بگیرد. بر این اساس، برخی کسب و کارها به دنبال تامین منابع مالی مورد نیاز برای حفظ بقاء خود و برخی کسب و کارها نیز به دنبال سرمایه‌گذاری و سودآوری بیشتر می‌باشند تا بتوانند از طریق بکارگیری یک اقدام استراتژیک مناسب در راستای اهداف کسب و کارشان و ایجاد هم‌افزایی در درازمدت، بر قدرت تجاری خود بیفزایند. بدین منظور، اندیشه فاخر با ارائه خدمات مشاوره به سازمان‌ها کمک می‌نماید تا فرایند یکپارچه ادغام و اکتساب را طی نمایند و در صورت لزوم برای تسهیل این روند، راهبری مذاکرات را نیز بر عهده می‌گیرد.

مشاوره طراحی و تغییر ساختار سازمانی

طراحی سازمانی در چارچوب انتخاب و استقرار ساختار‌هایی تعریف می‌شود که منابع موجود را به منظور تحقق یافتن اهداف و پیاده‌سازی و اجرای استراتژی‌های سازمانی به بهترین نحو، سازماندهی می‌کند. در این راستا در گام اول ساختار‌های متداول در موضوع کسب و کار با انجام مطالعات تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته و سپس ساختار مطلوب سازمان با بررسی تحلیلی عارضه‌های سازمانی، پیشنهاد می‌شود. پس از طراحی نیز اندیشه فاخر به سازمان‌ها کمک می‌نماید تا با تدوین نقشه راه مناسب جهت پیاده‌سازی ساختار طراحی شده در سازمان، مدیریت یکپارچه تغییر در ساختار سازمانی اعمال شود.

مشاوره توسعه کسب و کارهای نوپا

موسسه مشاوره مدیریت و اقتصاد اندیشه فاخر قصد دارد به عنوان حامی شرکت‌های استارت آپی از ایده‌هایی که به محصول اولیه رسیده‌اند، حمایت کند و در تمامی مراحل توسعه شرکت با آنها همگام شود. این موسسه آمادگی لازم برای هرگونه همکاری در زمینه استقرار تیم مشاوره‌ای قوی، ارائه فضا و مکان مورد‌نیاز، بهبود محصول، تحقیقات میدانی بازار، تبلیغات و سرمایه‌گذاری را دارد.

مشاوره راه‌اندازی و توسعه کسب و کار

اندیشه فاخر با در نظر گرفتن چرخه عمر سازمان‌ها، در هر مرحله در راستای توسعه و یا راه‌اندازی کسب و کارهای جدید به ارائه مشاوره‌های مناسب و مرتبط خواهد پرداخت. در این راستا، فرصت‌های جدید کسب و کار بررسی می‌شوند و با تجزیه و تحلیل موقعیت رقابتی سازمان، استراتژی‌های توسعه و یا راه‌اندازی کسب و کار تدوین می‌گردند. اندیشه فاخر در مراحل پیاده‌سازی مانند تاسیس شرکت و غیره نیز همواره همراه کارفرما خواهد بود.