مشاوره راهبری پروژه

بقا و رشد كسب‌و‌كارها مرهون اجراي طرح‌های سرمايه‌گذاری می‌باشد كه ابزاری برای نيل و تحقق اهداف شركت می باشند. در اين راستا تدوين الگوی نظام مديريت پروژه از شكل گيری ايده تا اختتام پروژه سرمايه گذاري در برگيرنده چارچوبی دقيق جهت تحقق مهندسی ارزش در پروژه‌ها بوده و از اتلاف و تخصيص نامتناسب منابع جلوگيري می‌نمايد.

ما در موسسه انديشه فاخر با استفاده از متخصصين خود كه داراي تجربه گرانبهايی در تعريف، اجرا، نظارت و ارزيابی پروژه در سطوح مختلف مي باشند، به مشتريان خود در كسب و كارها كمك می‌كنيم تا بستر مديريت يكپارچه پروژه شامل برنامه ريزی، راهبري و كنترل و نظارت صحيح پروژه در شركت نهادينه شده و با ارزيابي فرايند مديريت پروژه خود به صورت پويا در جهت تحقق اهداف تصريح شده در منشور پروژه و در نهايت رشد و تعالي شركت گام بردارند. 

عارضه‌یابی و آسیب‌شناسی نظام مدیریت پروژه سازمان

بسیاری از سازمان‌ها بر این باورند که نظام مدیریت پروژه‌های سازمان خود، از وضع مطلوب و شرایطی ایده‌آل برخوردارند. اما در صورت بازبینی و ممیزی دقیق‌تر مشخص می‌شود که این نظام فاقد فرآیندهای استاندارد و مصوب بوده و در کل، برنامه جامعه‌ای به منظور بهبود وضعیت نظام مدیریت پروژه موجود نمی‌باشد. اندیشه فاخر با استفاده از روش‌های عارضه‌یابی و آسیب‌شناسی نظام مدیریت پروژه قادر خواهد بود مشکلات و معضلات موجود را به خوبی شناسایی نماید. همچنین تیم موجود در موسسه اندیشه فاخر صرفاً به توصیه و ارائه راهکار اکتفا ننموده و برحسب موقعیت، در ارائه و پیاده‌سازی راهکارها نیز همراه کارفرما می‌باشد.