مشاوره سرمایه انسانی

موسسه مشاوره مدیریت و اقتصاد فاخر در حوزه سرمایه انسانی با در اختیار داشتن کادر انسانی توانمند دانشگاه و صنعت و همچنین تجربیات موفق پروژهای مختلف در کسب و کار های مختلف، آمادگی خود در حوزه های مدیریت سرمایه انسانی، مشاوره، برگزاری کارگاه های آموزشی و طراحی سیستم های سرمایه انسانی اعلام می دارد.

طراحی سیستم های مدیریت سرمایه انسانی

رفتار کارکنان از طریق سیستم ها و ساختار ها، ایجاد، توسعه و تقویت می شود. یکی از دلایل وجود چالش های متفاوت در سازمان های مختلف نامتناسب بودن سیستم ها، ساختار ها و فرایند های صنعت، بلوغ سازمانی، بلوغ کارکنان در سازمان می باشد. سیستم های سرمایه انسانی به دنبال شکل دادن به رفتار افراد در سازمان می باشند که در صورتی که از کیفیت و تناسب لازم برخوردار نباشند نه تنها به سازمان کمکی نخواهند کرد بلکه منجر به تشدید تعارض ها و چالش ها، کاهش بهره وری، اتلاف منابع و تاخیر در دست یابی به اهدف سازمانی می گردد. طی سالیان گذشته موسسه فاخر توسط کادر صنعتی و دانشگاهی تجربه همکاری در سازمان ها خصوص و دولتی اقدام به طراحی سیستم های مختلف در حوزه اداری، منابع انسانی، سرمایه انسانی نموده است. در ذیل برخی از زیر سیستم های مدیریت سرمایه انسانی اشاره شده است: سیستم برنامه ریزی منابع انسانی ساختار سازمانی- سیستم استخدام- سیستم تجزیه و تحلیل و ارزشیابی شغل- سیستم حقوق و مزایا- سیستم ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد- سیستم آموزش و توسعه منابع انسانی - مدیریت استعداد- سیستم نگهداشت منابع انسانی- مدیریت استراتژیک منابع انسانی

آسیب شناسی

سازمان به مثابه موجودی زنده در هر دوره از عمر خویش دچار آسیب ها، چالش ها و مشکلاتی می گردد که در سازمان های مختلف تقریبا به صورت مشابه بروز می کند. آگاه شدن از مسائل و آسیب های دوره عمر سازمان منجر به دو مزیت می گردد: اول اینکه مشکلات جاری شناسایی و راه حل های متناسب ارائه می شود و دوم اینکه با آگاهی نسبت به مشکلات دوره های آتی، اقدامات پیشگیرانه در نظر گرفته می شود. موسسه اندیشه فاخر در جهت آسیب شناسی سازمان، شناسایی دوره عمر آن، ارائه راه حل جهت حل مشکلات در کنار سازمان ها می باشد. در ماژول مشاوره اقدامات ذیل قرار می گیرند: آسیب شناسی سازمان با توجه به مراحل رشد سازمان ها- ارائه راه حل جهت حل مسائل منابع انسانی در تمام سطوح سازمانی

آموزش

مزیت رقابتی سازمان ها در اقتصاد دانشی توسط کارکنان دانشی رقم می خورد. سازمان برای ایجاد مزیت رقابتی اقدام به جذب، نشر، توسعه و حفظ دانش در بین کارکنان می کنند. سازمان ها جهت جبران شکاف دانش و مهارت مورد نیاز از ابزار های آموزشی و توسعه ای استفاده می کنند. بنابرین در سازمان ها آموزش و توسعه افراد از ارکان مهم، استخدام، ارتقا، جانشی پروری، تخصصی کردن و ... می باشد. موسسه اندیشه فاخر با بهترین کارد دانشگاهی و صنعتی شکاف آموزشی شما در سطوح مختلف مدیریتی را برطرف می کند.
- دوره مدیریتی ویژه اعضای هیات مدیره
- تورهای مدیریتی
- دوره‌های ویژه سازمانی

خدمات برون سپاری منابع انسانی

موسسه اندیشه فاخر با دارا بودن کادر متخصص در حوزه‌ی منابع انسانی و سابقه انجام پروژه‌ها در صنایع مختلف و دارای پتانسیل انجام برون‌سپاری‌های منابع انسانی در حوزه‌های ذیل می‌باشد: انجام فرایند جذب و استخدام منابع انسانی در تمام سطوح اعضای هیات مدیره، مدیریتی و غیر مدیریتی. - تدوین و اصلاح و به روز رسانی تجزیه و تحلیل مشاغل، ساختار سازمانی، پروفایل آموزشی - محاسبه کارکرد و حقوق و مزایای کارکنان - انجام ارزیابی عملکرد به صورت دوره ای - مستند سازی مدارک و شواهد امور پرسنلی به صورت الکترونیکی و فیزیکی - تدوین و اجرای طرح های منتورینگ و کوچینگ، مدل های شایستگی، طرح های توسعه، جانشین پروری و ...